nakamura.cz

překlady čeština japonština

překlady čeština japonština

Překlady z češtiny do japonštiny a z japonštiny do češtiny

Japonská překladatelka Vám nabízí překlady zejména z češtiny do japonštiny, v případě překladů z japonštiny do češtiny doporučuje korekturu rodilým mluvčím.
Specializuje se na překlady především z češtiny do japonštiny v oblasti kultury, hudby, gastronomie, literatury, cestovního ruchu aj.